Dai Nippon Butokukai Ju-Jutsu Kata Conclave

Dai Nippon Butokukai 大日本武徳会
Butokukai-Ryu Ju-Jutsu 武徳会流柔術
Kata Conclave
July 24th, 1906, Kyoto

Sitting (Left – Right)

Inazu Masamizu 稲津政光, Miura-Ryu 三浦流
Eguchi Yazo 江口彌三, Kyushin-Ryu 扱心流, Kyoshi 教士
Katayama Takayoshi 片山高義, Yoshin-Ryu 楊心流
Hoshino Kumon 星野九門, Shiten-Ryu 四天流, Hanshi 範士
Kano Jigoro 嘉納治五郎, Kodokan Judo 講道館 柔道, Hanshi 範士
Totsuka Eibi 戸塚栄美, Yoshin-Ryu 楊心流, Hanshi 範士
Sekiguchi Jushin 関口柔心, Sekiguchi-Ryu 関口流
Yano Koji 矢野康次, Takeuchi Santo-Ryu 竹内三統流, Kyoshi 教士
Hiratsuka Katsuta 平塚葛太, Yoshin-Ryu 楊心流

Standing (Left – Right)

Aoyagi Kihei 青柳喜平, Sosuishi-Ryu 双水執流, Kyoshi 教士
Tsumizu Mokichi 津水茂吉, Sekiguchi-Ryu 関口流
Oshima Hikosaburo 大島彦三郎, Takenouchi-Ryu 竹内流, Kyoshi 教士
Sato Hoken 佐藤法賢, Kodokan Judo 講道館柔道, Kyoshi 教士
Imai Kotaro 今井行太郎, Takenouchi-Ryu 竹内流, Kyoshi 教士
Tanabe Mataemon 田辺又右衛門, Fusen-Ryu 不遷流, Kyoshi 教士
Takano Shikataro 竹野鹿太郎, Takenouchi-Ryu 竹内流
Nagaoka Shuichi 永岡秀一, Kodokan Judo 講道館 柔道, Kyoshi 教士
Yokoyama Sakujiro 横山作次郎, Kodokan Judo 講道館 柔道, Kyoshi 教士
Isogai Hajime 磯貝一, Kodokan Judo 講道館 柔道, Kyoshi 教士
Yamashita Yoshiaki 山下義韶, Kodokan Judo 講道館 柔道, Kyoshi 教士